Paste za nijansiranje

Pasta na vodenoj bazi koja se koristi za nijansiranje: Akrilne lazure sa voskom, Hibridne lazure, Hibridne lazure za decking podove, Impregnanta