Hybrid Nano UV

Hybrid Nano UV je jedina UV stabilna transparentna lazura koja pomoću nanočestica zadržava prirodan izgled drveta.