Baza za hibridnu lazuru za decking podove

Baza za hibridnu lazuru za decking podove je transparentna baza koja se koristi za nijansiranje hibridne lazure za decking podove.