Base - Hybrid Stain

Baza za hibridnu lazuru je transparentna baza koja se koristi za nijansiranje hibridne lazure.